Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring arbetet med lågreservoaren är du välkommen att höra av dig till oss.

Övergripande frågor

Peter Bjurestam, Peter.Bjurestam@roslagsvatten.se 08-598 42 818