Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Med anledning av det planerade underhållsarbetet den 23/4 kl.23.00 till 24/4 ca kl.05.00

Det arbete som planerades att genomföras natten mellan den 23/4-24/4 har senarelagts. Nytt datum kommer att aviseras. Anledningen till att underhållsarbetet senareläggs är för att vi vill säkerställa dricksvattenkvaliteten efter arbetet genom provtagningar och analyser i laboratoriemiljö.  Under tiden tester genomförs på labb, behöver en kokningsrekommendation utfärdas innan godkända vattenprover är tillgängliga. Med anledning av att detta inte har aviserats tidigare, har vi valt att senarelägga underhållsarbetet så att du som kund har möjlighet att förbereda dig.

Vi beklagar eventuella besvär som detta medför.