Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxa och bestämmelser

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer med mera finansieras av kommunens VA-taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna med ett slutresultat på plus/minus noll över tiden.

Grundavgift Vattenmätarstorlek - nominellt flödePris (kr/år)
2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus2 472
2,5 m3/h i övriga fastigheter8 202
6 m3/h22 695
10 m3/h50 558
15 m3/h78 645
40 m3/h184 254
DagvattenavgiftPris
1- och 2-bostadshus, fast schablon506 kr/år
0- 10 000 m21,01 kr/m2
10 000- 50 000 m20,69 kr/m2
50 000 m2 -0,28 kr/m2
FörbrukningsavgiftPris/m³
Både vatten och spillvatten30,60
Enbart vatten12,24
Enbart spillvatten18,36

Exempel

En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 2 472 kr, dagvattenavgift 506 kr och förbrukningsavgift
(150 x 30,60) 4 590 kr.
Totalt 7 568 kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen.

Länk till information om anläggningsavgiften.