Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxa och bestämmelser

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer med mera finansieras av kommunens VA-taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna med ett slutresultat på plus/minus noll över tiden.

Grundavgift Vattenmätarstorlek - nominellt flöde

Pris (kr/år)

2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus

2 620

2,5 m3/h i övriga fastigheter

8 694

6 m3/h

24 057

10 m3/h

53 591

15 m3/h

83 364

40 m3/h

195 309

Dagvattenavgift

Pris

1- och 2-bostadshus, fast schablon

536 kr/år

0- 10 000 m2

1,07 kr/m2

10 000- 50 000 m2

0,72 kr/m2

50 000 m2 -

0,31 kr/m2

Förbrukningsavgift

Pris/m³

Både vatten och spillvatten

32,40

Enbart vatten

12,96

Enbart spillvatten

19,44

Exempel

En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 2 620 kr, dagvattenavgift 536 kr och förbrukningsavgift
(150 x 32,40) 4 860 kr.
Totalt 8 016 kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen.

Länk till information om anläggningsavgiften.