Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekniska anvisningar

Här hittar du dokument och instruktioner inför anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Monteringsbeskrivning Skandinavisk kommunalteknik, LPS 2000

Monteringsanvisning LPS 2000.pdf

Monterings- och installationsbeskrivningar Xylem

Installation och skötsel compit 900 pumpstation.pdf

Installations och drifthandbok DXG system.pdf

Installations och underhallsmanual DXG styrenhet.pdf

Provtryckning

Roslagsvatten ställer krav på provtryckning som görs av entreprenör/byggare. Provtryckning skall ske av auktoriserad provtryckare. Se nedan vilka krav vi ställer.

Beskrivning av provtryckningen där följande framgår:

Fastighetsbeteckning och gatuadress

Vad är provtryckt, från var till var?

Vilket material?

Tryckklass

Diameter

Längd

Startvärde och stoppvärde avseende tid och tryck/ cm2

Tekniska beskrivningar

I entreprenader jobbar Roslagsvatten utefter framtagna regler, dessa finns samlade i vår tekniska handbok.

Teknisk handbok projekteringsanvisning.pdf

Teknisk handbok teknisk beskrivning TB.pdf

Fettavskiljare

Om du startar en verksamhet som livsmedelsverksamhet så måste du installera en fettavslijare.

Informationsblad angående krav på fettavskiljare hos livsmedelsverksamheter.pdf