Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vattenmätarens placering

Vattenmätaren brukar vara placerad där vattenledningen kommer in i huset. Mätaren ska sättas upp enligt anvisningar från Svenskt Vatten. Roslagsvatten ska godkänna mätarens plats och för underhållets skull behöver vi kunna disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering, så kontakta oss först.

Tänk på att utrymmet runt mätaren behöver vara fritt så att vår personal lätt kommer åt den när det är dags för byte eller service. Tänk på att inte placera eller bygga in mätaren bakom tung utrustning. Kontakta gärna oss om du känner dig osäker på placeringen.