Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vårt vatten

Vi lånar vattnet från jorden och tar hand om det så bra vi kan på vägen!

I dag distribuerar vi dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 130 000 personer, industrier och andra kommersiella verksamheter i Roslagen och Stor-Stockholm. Större delen av det vatten vi renar, släpper vi tillbaka ut i Mälaren och havet.

Huvuddelen av dricksvattnet som vi hjälper till att leverera, kommer från Norrvatten där Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta är medlemmar. Egen produktion av dricksvatten sker vid två mindre vattenverk. Ett i Roslagskulla i Österåker och ett i Lagga i Knivsta. Det kommunala dricksvattnet i Ekerö kommun kommer från Stockholm vatten.

Avloppsvatten i våra fem kommuner renas i 24 avloppsreningsverk. 

Vi sköter drift och underhåll av 1940 kilometer ledningsnät och 217 pumpstationer. Huvuddelen av Vallentunas avloppsvatten renas vid Käppalaverket på Lidingö. (Vallentuna kommun är medlem i Käppalaförbundet).