Farligt avfall för dig som företagskund

Från den 1 november gäller ny lagstiftning kopplat till rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. På grund av den nya lagstiftningen, kan vi inte längre ta emot farligt avfall från företag och verksamheter. Vi hänvisar till privata verksamheter som tar hand om farligt avfall.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra.