Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt. Tillfällig ÅVC parkering vid Åtevinningsstation på Resarö, öppet 09.00-14.00.

Förstudie för nytt reningsverk påbörjad

För att säkra den framtida avloppsreningskapaciteten i Österåkers kommun och Vaxholms stad, pågår jämte diskussioner om anslutning av kommunerna till Käppalaverket, en förstudie kring ett eventuellt framtida avloppsreningsverk. Det nya reningsverket ska då ersätta Margretelunds och Blynäs reningsverk.

Frida Österdahl

– Diskussionerna med Käppalaförbundet går inte framåt så fort som vi har hoppats, det är många medlemmar inom förbundet som ska tycka till. Det viktigaste för oss är att säkra att österåkerborna och vaxholmsborna har en hållbar lösning för sin avloppsrening oavsett om det blir en anslutning till Käppala reningsverk eller om vi bygger eget, säger Frida Österdahl, chef för miljö- och kvalitet på Roslagsvatten. För att inte tappa tid, ansöker vi under förstudien även om miljötillstånd då det är en tidskrävande process. 

Invånarantalet i Österåkers kommun och Vaxholm stad förväntas öka stadigt fram till 2030 - 2040. Det framtida avloppsreningssverket ska möta de behov som befolkningstillväxt medför, men även ytterligare skärpa kontrollen av miljöbelastande utsläpp såsom läkemedelsrester. För Vaxholms stad, som även vill erbjuda enskilda avlopp att ansluta, stärks kontrollen över den totala avloppsreningen ytterligare.

– Idag har våra befintliga reningsverk inte den kapacitet som krävs för att möta denna utveckling. Vi har sedan tidigare tillstånd att bygga ut Blynäs och Margretelunds reningsverk, men vi vill även utvärdera möjligheten att bygga ett helt nytt modernt reningsverk som kan ersätta dem, säger Frida Österdahl.

Förstudien förväntas avslutas under sista kvartalet 2019 och innefattar bland annat tillståndsansökan med tillhörande samråd, utvärdering av utbyggnad av befintliga reningsverk samt anläggningsutformning. Den 22 maj bjuds allmänheten in för samråd – för att kunna ställa frågor och inkomma med frågor och synpunkter på vad tillståndsansökan slutligen ska omfatta och innehålla.

Samrådsinformation

Datum och tid: 22 maj 2019 kl. 17.30- 19.00

Plats: Skåvsjöholm konferens och möten, 184 94 Åkersberga 

Frågor mejlas till miljo@roslagsvatten.se eller skickas till Roslagsvatten AB, Box 437, 184 26 Åkersberga. Frågor inom samrådsprocessen behöver vara Roslagsvatten till handa senast den 14 juni.