Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 09.00 - 14.00

Information för dig som har fått brev om din slamhämtning

De regler och riktlinjer som gäller för hämtning av slam är i linje med kommunens avfallsföreskrifter. Brevet som skickades ut var allmän information. Vi är medvetna om den problematik som finns i vissa områden och dessa hanteras därefter. Där kraven inte uppfylls säkerställer vi ändå tömning.

Roslagsvatten arbetar kontinuerligt med de arbetsmiljöproblem som finns i respektive område. Det behövs en förändring på många fastigheter. Det kan, för dig som fastighetsägare, innebära åtgärder som att införskaffa sugledning eller att vissa tömningar behöver ske från sjön. I de fall åtgärder behöver utformas kommer berörda kunder kontaktas där vi tillsammans försöker hitta den bästa lösningen. Tills dess töms din slamanläggning som tidigare.