Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Kommunfullmäktige röstade Ja till samägt bolag i Margretelund

Österåkers kommun fattade vid kommunfullmäktige den 26 april ett principiellt viktigt beslut för det kommande nya reningsverket i Margretelund. Kommunfullmäktige röstade Ja till Österåkervatten AB hemställan om att bilda ett, med Vaxholmsvatten AB, samägt bolag för att anlägga, äga, förvalta och driva det nya reningsverket.

Vaxholms stad har tidigare fattat ett likalydande beslut och där Vaxholms avloppsvatten kommer att kopplas till reningsverket i Margretelund.


—Det är oerhört glädjande att den sista pusselbiten nu finns på plats för att vi tillsammans ska kunna bygga ett nytt och modernt reningsverk för framtiden. Vi möjliggör hållbara samhällen och det förtroende vi nu fått från Österåker och Vaxholm är något som vi ska förvalta väl, säger Christian Wiklund, vd för Roslagsvatten.


Det nya reningsverket beräknas stå klart 2026 och innebär en efterlängtad lösning på de båda kommunernas avloppsrening.