Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Abonnemang

Årets hämtschema innehåller några mindre justeringar jämfört med tidigare år. Här nedanför kan  du se hämtveckorna för våra vanligaste abonnemang. Renhållningsavgiften för hushållsavfallet i skärgården består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är 1 339 kronor per år. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

AbonnemangAntal hämtningarKr/årVeckor för hämtning
Helår*303 445Säckhämtning: 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Helår permanent kompostering*131 494Säckhämtning: 16, 20, 25, 28 32, 36, 40, 44
Fritid173 12416, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 46
Fritid kompostering81 47022, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46
Gemensam behållare och uppsamlingsplats**1 516 (kostnad per hushåll)Hämtning efter behov. Roslagsvatten och entreprenör ansvarar för tillräcklig frekvens

*Se veckor för säckhämtning. Resterande del av året sker hämtning från storbehållare.
** Lämpligt är 10-15 hushåll per storbehållare.