Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Abonnemang

Våra abonnemang i skärgården

Avgiften för hushållsavfallet i skärgården består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är 1 462 kronor per år och bostad. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Abonnemang

Antal hämtningar

Kr/år

Veckor för hämtning

Helår (not1)

30

3 760

16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Helår permanent kompostering (not 1,2)

13

1 631

16, 20, 24, 28 32, 36, 40, 44

Fritid

17

3 410

16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 46

Fritid kompostering (not 2)

8

1 605

22, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46

Gemensam behållare och uppsamlingsplats (not 2)
Lämpligt är 10-15 hushåll per storbehållare.

1 654

Hämtning efter behov. Roslagsvatten och entreprenör ansvarar för tillräcklig frekvens

Not 1. Se veckor för säckhämtning. Resterande del av året sker hämtning från storbehållare. Ramsö och Stegesund har säckhämtning året om.
Not 2. För abonnemanget krävs godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.