Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Abonnemang

Våra abonnemang i skärgården 2018

Årets hämtschema ser du nedan. Avgiften för hushållsavfallet i skärgården består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är 1 339 kronor per år och bostad. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken
abonnemangsform du väljer.

Abonnemang

Antal hämtningar

Kr/år

Veckor för hämtning

Helår (not1)

30

3 686

16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Helår permanent kompostering (not 1,2)

13

1 599

16, 20, 25, 28 32, 36, 40, 44

Fritid

17

3 343

16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 46

Fritid kompostering (not 2)

8

1 573

22, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46

Gemensam behållare och uppsamlingsplats (not 2)
Lämpligt är 10-15 hushåll per storbehållare.

1 516 (kostnad per hushåll)

Hämtning efter behov. Roslagsvatten och entreprenör ansvarar för tillräcklig frekvens

Not 1. Se veckor för säckhämtning. Resterande del av året sker hämtning från storbehållare. Ramsö har säckhämtning året om.
Not 2. För abonnemanget krävs godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.