Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Anslutning till Käppalaverket

Käppalaförbundet planerar för en utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna och därmed långsiktigt säkra avloppskapaciteten i regionen.

Om du har frågor om projektet är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa på telefonnummer 08 766 67 00. 

Föreslagen lösning

Käppalaförbundet har behov av att förstärka sitt avloppssystem i nordost, dels för att hantera befintliga kapacitetsbegränsningar, dels för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för regionens framtida expansion. Dessutom beräknas Österåker och Vaxholm inom en snar framtid ha för låg kapacitet i sina avloppsreningsverk och planerar därför att lägga ner avloppsreningsverken Blynäs och Margretelund för att i stället rena kommunernas avloppsvatten i Käppalaverket på Lidingö.

Den lösning som bäst uppfyller dessa behov är att ersätta avloppsreningsverken i Blynäs och Margretelund med pumpstationer, bygga en ytterligare pumpstation på Resarö och leda avloppsvattnet genom sjöledningar till Svinninge. Från Svinninge byggs en tunnel som via en ny pumpstation ansluter till Käppalaförbundets befintliga tunnel för avloppsvatten i Karby. Därifrån leds vattnet vidare till Käppalaverket på Lidingö.

Karta sträckning 

Föreslagen lösning skapar en bättre driftsäkerhet genom möjligheter till reglering av flödet och minskar risken för nödutsläpp. Projektet som helhet kommer att ha en positiv miljöpåverkan då det medför en ännu bättre rening av avloppsvattnet och att resurserna i avloppsvattnet tas tillvara och slam, biogas och värme återförs till kretsloppet. En utbyggnad av tunnelsystemet i nordostsektorn skapar också långsiktigt hållbara lösningar för regionens framtida expansion.

Mer information hittar du på Käppalaförbundets hemsida. Klicka på länken nedanför för att komma dit.

Länk till Käppalaförbundets hemsida