Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 09.00 - 14.00

Att anlägga ett avlopp

Många sommarstugor byggs om till permanentboende i Roslagen och nya avlopp anläggs i hög takt. Det finns några saker som är viktiga att tänka på när man anlägger ett enskilt avlopp.

Alla avlopp ska slamsugas av kommunens valda entreprenör. Slamsugningen påbörjas ca 1 år efter att du lämnat in tillstånd.

Ansökan om intyg

När ett enskilt avlopp anläggs, är det fastighetsägaren som ska se till att intyg om utförd avloppsanläggning har fyllts i och skickats in till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i kommunen. På kommunens hemsida kan du läsa mer om enskilda avlopp.

När ett enskilt avlopp tas ur bruk

När en enskild avloppsanordning tas ur bruk, måste innehållet tömmas en sista gång. Detta jobb görs av kommunens entreprenör och ska ske inom 1 år efter det att anläggningen slutat användas. Välkommen att beställa tömningen hos vår kundservice.

Kostnadsfri rådgivning

Idag är det många av Vaxholms stads enskilda avlopp som inte uppfyller de reningskrav som finns. Många fastighetsägare står därför inför uppgiften att lösa avloppsfrågan på sin fastighet. Det finns flera sätt att göra det på, och varje lösning rymmer en uppsjö av tillverkare och fabrikat. Vi är glada över att tillsammans med Vaxholms stad kunna erbjuda en kostnadsfri rådgivning till alla fastighetsägare som behöver hitta en lösning för ditt enskilda avlopp.

Välkommen att kontakta vår rådgivare Sofia Nilsson på telefon 08- 540 835 95 eller på sofia.nilsson@roslagsvatten.se