Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Avfall -ett gemensamt ansvar

Roslagsvatten ansvarar för hämtningen av hushållsavfall i Vaxholms stad. Men det finns även ett ansvar för dig som fastighetsägare att säkerställa en säker och effektiv hämtning av ditt avfall. Dessa finns beskrivna i våra avfallsföreskrifter. Vill du läsa mer om avfallsföreskrifterna, klicka här.

Nedan följer en förkortad version av de mer övergripande föreskrifterna och som kan hjälpa dig om dina kärl inte blivit tömda.

Säkerställ att:

  • Kärlen är utställda senast klockan 06.00 på tömningsdagen och ända fram tills de blir tömda (senast 22.00). Tänk på att vi har hela dagen på oss att tömma, så vänta gärna med att reklamera utebliven hämtning till dagen efter
  • Kärlen står väl synliga på avtalad plats inför hämtning
  • Inget blockerar kärlen, så som bilar eller andra skrymmande föremål
  • Kärlen är uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och hämtning underlättas
  • Kärlen står upprätt och inte orsakar hinder eller nedskräpning
  • Gång- och transportvägen är fri från hinder, röjd från snö och är halkfri, är jämn och hårdgjord samt dammbinds vid behov
  • Inga trädgrenar och buskar hänger ner över kärlen eller på vägen fram till kärlen
  • Avfallet är korrekt förpackat, att avfallet inte ramlar ur kärlen vid tömning och att locket går att stänga ordentligt
  • Tänk på att backning av fordon endast tillåts i samband med vändning av säkerhetsskäl.

Kom ihåg:
Om du bor vid en väg där sopbilarna inte kan köra in, ska du dra fram kärlen själv till närmsta farbara väg där sopbilarna kan stanna.