Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Avfall och återvinning

Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Hjälp oss att sortera dem rätt, så kan det mesta återvinnas. Vi tar hand om dina hushållssopor och ansvarar också för Återvinningscentralen där du bor. Välkommen!

Sortera ditt matavfall

Ge matresterna nytt liv!

Med din hjälp kan potatisskal och kaffesump förvandlas till biogas och ny näring.

Länk till hur du sorterar ditt matavfall

Sopor blir ny energi

Dina sopor blir fjärrvärme, biogas och biogödsel till våra åkrar.

Länk till din sophantering