Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Avfallstunnans placering

Avfallskärlet ska stå vid tömningsplatsen med draghandtaget utåt. Då kan personalen lätt rulla kärlet till bilen för tömning. Kärlet ska stå på plan hårdgjord yta.

Placering av säckställ

Har du ett säckställ är viktigt att du placerar det synligt och lätt åtkomligt för vår personal. Säckstället ska vara helt och funktionsdugligt. Tänk på att högsta tillåtna vikt för en sopsäck är 15 kg.

I säcken får endast det som blir över när du har sorterat ut allt farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackning, tidningar och matavfall (om du exempelvis komposterar) lämnas.