Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt och i stora mängder rinner på markytan. Oftast menar man vatten från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta av dagvattnet är regn eller smältvatten - men det kan också komma från den som t ex tvättar bilen på en gata.

Dagvatten behöver vanligtvis inte renas på samma sätt som spillvatten (från toaletter, bad, disk och tvätt), och eftersom det ofta kommer i stora mängder ska det inte vara kopplat till spillvattenledningar.

I naturen rinner en del av regnvattnet ner i marken. Om det kommer mycket regn kan det rinna på markytan och bilda vattenpölar. En del av vattnet tar växterna upp och en del blir grundvatten i marken. Annat rinner genom marken till sjöar och vattendrag. Dagvatten innehåller ofta föroreningar som kväve och fosfor men också kemikalier, olja och metallpartiklar.

Minska föroreningarna

Det är viktigt att undvika att använda kemikalier så att de hamnar i dagvattensystemet. När vi människor bygger hus, vägar och stora parkeringar av asfalt, bildar de en barriär som gör att regnet inte kan rinna ner i marken. Då måste vi ta hand om vattnet på annat sätt. Ju fler hus och vägar som byggs, desto mer dagvatten får vi att ta hand om. I dag leds dagvatten leds ofta direkt till sjöar och vattendrag utan rening.

Ett enkelt tips för att minska föroreningarna i dagvattnet är att tvätta bilen i en biltvätt och inte ute på gatan. Då renas vattnet innan det leds ut till ett dagvattensystem.

För att fördröja dagvatten kan man anlägga fördröjningsmagasin och gröna tak. Vill man dessutom rena det, kan man leda det via olika typer av filter, dammar och våtmarker innan det renare vattnet sedan leds vidare till sjöar och vattendrag.

Hjälp oss att hålla koll på vattnet

Om du ser tecken på olja eller andra föroreningar i vattnet så berätta det för oss. Tack!