Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag

Dricksvatten

Vid nyläggning av vattenledning på fastigheten behöver en täthetsprovning utföras mellan servisventil och vattenmätarkonsol. Den ska utföras av en sakkunnig VA-installatör. 

Protokollet skickas för godkännande till Roslagsvatten i god tid innan vattenmätare kan beställas. Om inte protokoll inkommit, utför Roslagsvatten en täthetsprovning i samband med vattenmätarmontering och för detta faktureras 1000 kr.