Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Eriksö nya återvinningscentral

Som en del i arbetet med att möjliggöra hållbara samhällen behöver återvinningscentralen (ÅVC) på Eriksö i Vaxholms stad byggas om för att utöka tillgängligheten, förbättra genomströmningen samt optimera mottagningen av olika fraktioner.

Anläggningen kommer att genomgå en omfattande ombyggnation där hela ytan skall läggas om och anpassas för att uppfylla gällande standard. Ett nytt dagvattensystem kommer att anläggas för att säkerställa att dagvatten från anläggningen fördröjs och renas innan det rinner vidare till bottenviken. För att förbättra trafikflödet och säkerheten för alla som visats på anläggningen byggs en mur formad som en rondell som separerar arbetsområdet från kundområdet. Du som kund kommer att kunna parkera din bil för att på säkert sätt kunna lämna ditt avfall i de angivna containrarna placerade runt rondellen. Skrymmande avfall kommer att kunna lämnas i de större containrarna via kajen.
Mitt i rondellen kommer återbrukshuset att stå, här tas produkter som kan få ett nytt liv emot.

Under det nya skärmtaken kommer elavfall och farligt avfall att tas emot och förvaras på ett säkert sätt.

Arbetet är beräknat att påbörjas från och med v.22 med målsättning att öppna den nya flexiblare och modernare återvinningscentralen i slutet på året.

Skiss på hur Eriksö återvinninngscentral kan se ut när den är klar

Under tiden Eriksö ÅVC byggs om kommer en mobil ÅVC ställas på parkeringsplatsen vid återvinningsstationen i höjd med Löjviksvägen på Resarö.

Begränsade öppettider:
Lördagar och söndagar 09.00-14.00
från 5 juni och resten av året.
Undantaget lördag 26/6 då vi håller stängt.