Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Etappindelning och tidsplan

 

Etappindelning


Etapp 1

Vi har nu anlagt de spillvattenledningar som ska anslutas mot befintlig sjövattenledning för påkoppling mot Blynäs reningsverk.
Man har valt att avvakta med nya sjöledningar för spillvatten tillsvidare och påkoppling kommer istället att ske till befintlig sjöledning som idag ligger från Resarö Marina till Blynäs reningsverk. Entreprenör är Aros Water AB.

Etapp 2.1 - 2.3

Entreprenör SAH Projekt AB har nu färdigställt arbetet med etapp 2.1, vilken är den första av tre landetapper för VA-utbyggnaden i området. Arbetet med återställande av vägar kommer att göras i samband med att etapperna 2.2 och 2.3 färdigställs.

Upphandlingen av etapp 2.2-2.3 är nu klar och entreprenören SETAB kommer att påbörja etablering och arbete med etapperna från v.36 2018. Arbetena planeras vara klara våren 2019.

Övrigt

Arbeten vid koloniområdet och med den blivande pumpstationen kommer att pågå i området från hösten 2018 – våren 2019.
Målsättningen är att hela VA-anläggningen med vatten, spillvatten, pumpstation och påkoppling mot befintlig sjöledning blir klar att tas i drift våren 2019.