Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Förändring av avfallstaxan

Vi vill förbättra vaxholmsbornas möjlighet att återvinna sitt avfall på ett bättre sätt än vad som i dag är möjligt. Återvinningscentralen på Eriksö står inför en stor ombyggnation, där tanken är att besökare ska kunna lämna betydligt fler utsorterade avfallsslag än vad som är fallet i dag.  Därför höjs avfallstaxan med sju procent. 

En annan bidragande orsak till höjningen är våra ökade kostnader för förbränning av avfall. Avfallstaxan är uppdelad på en grundavgift och en rörlig avgift.  

Grundavgiften finansierar kostnader för:

  • Information om avfallshantering till abonnenter.
  • Kundservice och fakturering.
  • Drift av Eriksö återvinningscentral.
  • Insamling och hantering av farligt avfall.
  • Återvinningsfärjan för grovavfall i skärgården.
  • Planering av den framtida avfallshanteringen samt genomförande av renhållningsordning, dvs. kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.
  • Administration, räntekostnader, avskrivningar, drifttillsyn och upphandling.


Abonnemangsavgiften finansierar kostnader för insamling, omlastning, transport och behandling av avfallet från ditt hushåll.

Du kan se hur den nya avfallstaxan är utformad här. Nedan ser du några räkneexempel.

Abonnent

Abonnemang

Grundavgift samt abonnemangsavgift 2018, Kr per år

Grundavgift samt abonnemangsavgift från 1 april 2019, kr per år

Förändring kr per år

Privatperson i småhus

190 literskärl för restavfall, 140-literskärl för matavfall, 30 ggr/år

2 638

2823

185

Fritidshus i skärgården

Säck 210 liter, 17 ggr/år (säsongsabonnemang april-november)

4 463

4776

313

Brf 10 lägenheter

2 st. 370-literskärl, 140- literskärl för matavfall, 26 ggr/år

24 160

25 858

1 698

Verksamhet

1 st. 660-literskärl, 140-literskärl med matavfall, 104 ggr/år

7 468

7991

523