Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag

Förbindelsepunkt

En förbindelsepunkt (fp) är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Roslagsvatten ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Du som fastighetsägare ansvarar för alla arbeten, installationer och framtida drift och underhåll på den egna fastigheten fram till förbindelsepunkten.

Befintlig förbindelsepunkt: Det betyder att en förbindelsepunkt redan finns upprättad vid din tomtgräns.

Planerad förbindelsepunkt: Det betyder att en förbindelsepunkt inte finns upprättad utan behöver byggas ut. En anmälan ska skickas in till oss. 

Länk till blanketten för VA-anmälan

Vid förekomst av berg, kan Roslagsvatten komma att behöva spränga ca 1, 5 meter in på din fastighet. Detta för att förhindra eventuella skador på servisventilen när du anlägger VA på din fastighet. Anmälan ska skickas till Roslagsvatten innan utbyggnationen kan påbörjas.

Länk till blanketten för frisprängning

Bild Förbindeslsepunkt 

Förbindelsepunktens höjd och läge framgår på din VA-anslutningskarta. Roslagsvatten kan inte hjälpa till med dimensionering av ledningar eller grävarbetet inne på fastigheten. Istället kan du kontakta din entreprenör för vidare hjälp.

Tänk på att det är bara Roslagsvatten som får öppna och stänga servisventilerna.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.