Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Förebygg översvämning

En översvämmad källare är ingen husägares dröm. Vi lägger ned mycket arbete på att förbättra avloppsnätet, men det går aldrig att helt utplåna riskerna för källaröversvämning.

Ett tips är att inte förvara värdefulla eller fuktkänsliga föremål i din källare. Om du inte kan undvika det, så placera föremålen så högt som möjligt. Man kan aldrig vara helt skyddad mot översvämningar, men lite bättre rustad att ta hand om dem.

Om du råkar ut för översvämning

Kontrollera om eventuell backventil fastnat i öppet läge.Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning. Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.Kontakta ditt försäkringsbolag. Gör även en anmälan till oss genom att fylla i blanketten "Anmälan om källaröversvämning", som finns under fliken "Blanketter" i menyn, och skicka den till oss. Om möjligt, ta gärna bilder där vattnet kommer in. Det är bra att ha vid kontakt med försäkringsbolaget och för vår eventuella orsaksutredning.

Om vattnet inte sjunker undan efter att det slutat regna eller snösmälta, kontakta vår kundservice. Där kan du också få personliga råd och tips om hur just din fastighet kan skyddas, eller få veta om den ligger i särskild riskzon. 

Om det är utanför kontorstid och du har översvämning, är du välkommen att kontakta jouren.

Snösmältning och regn

Även snö och regn kan orsaka översvämning. Som fastighetsägare är det bra att göra en bedömning av riskerna för skador på ditt hus. Du kan förebygga vattenskador från snö och regn genom att:

  • Koppla stuprören till utkastare så att inte regnet belastar spill- eller dagvattennätet.
  • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning.
  • Installera automatisk backventil.Anordna pumpning av källarens avlopp.
  • Försök ordna avrinning från tomten.

Trädrötter i ledningen?

Rötter från främst lövträd kan ibland leta sig in i skarvar på ledningen och orsaka stopp med källaröversvämning som följd. Låt inte träd och storväxta buskar växa nära servisledningen. Undvik särskilt träd med extra vildvuxna rötter som pil, poppel och platan.

Elavbrott

Driftstopp i pumpstationer på grund av elavbrott kan orsaka att ledningsnätet dämmer, med risk för källaröversvämning. Ett tips är att installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning, eller sätta in en automatisk backventil.