Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Företag

Återvinningscentral är i första hand till för att privatpersoner ska kunna lämna sitt grovavfall till återvinning men  även företag har möjlighet att lämna mindre mängder grovavfall.

Om du är osäker på om du kan lämna ett visst avfall kan du fråga personalen på återvinningscentralen. Om det råder oklarheter i något fall avgör personalen om du har möjlighet att lämna ditt avfall eller inte.

Farligt avfall

  • Lämna max 50 liter farligt avfall (inklusive emballage).
  • Märk upp det farliga avfallet tydligt med vad det innehåller. Personalen har rätt att neka till att ta emot farligt avfall om det inte är korrekt uppmärkt.
  • Ladda ner och fyll i blankett på vår hemsida om du önskar få ut en kvittens på att du lämnat farligt avfall, Ladda ner kvittensen här och be personalen på plats kvittera den.

OBS! Byggavfall går inte att lämna på återvinningscentralen. Vi hänvisar dig istället till privata avfallsanläggningar i regionen.
Det finns även privata aktörer som mot kostnad kan komma och hämta byggavfall.