Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Företag

Återvinningscentral är i första hand till för att privatpersoner ska kunna lämna sitt grovavfall till återvinning men  även företag har möjlighet att lämna mindre mängder grovavfall.

Om du är osäker på om du kan lämna ett visst avfall kan du fråga personalen på återvinningscentralen. Om det råder oklarheter i något fall avgör personalen om du har möjlighet att lämna ditt avfall eller inte.

Farligt avfall

Från den 1 november gäller ny lagstiftning kopplat till rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. På grund av den nya
lagstiftningen, kan vi inte längre ta emot farligt avfall från företag och verksamheter. Vi hänvisar till privata verksamheter som tar hand om farligt avfall.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra.

OBS! Byggavfall går inte att lämna på återvinningscentralen. Vi hänvisar dig istället till privata avfallsanläggningar i regionen.
Det finns även privata aktörer som mot kostnad kan komma och hämta byggavfall.