Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag

Gräva, schakta, Allmänna villkor och bestämmelser

Schaktning eller andra markarbeten i anslutning till eller inom ledningsområde eller anläggningar tillhörande Roslagsvatten AB skall ske med iakttagande av bestämmelserna i dokument Allmänna villkor och bestämmelser.

Innan arbeten påbörjas i ett område där ledningar kan finnas inom eller i anslutning till området ska en ledningsförfrågan göras. Denna görs via www.ledningskollen.se

Om det visar sig att allmänna VA-ledningar finns inom området behövs medgivande från Roslagsvatten för att arbete ska kunna påbörjas. En sådan ansökan skall göras av den som avser utföra arbetet och ska ha beviljats innan arbetet påbörjas.