Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Höjd VA-, avfall- och slamtaxa från januari 2021

Avfalls- och slamtaxan höjs med 2 % med anledning av att ökade kostnader och att vi därför måste följa med prisutvecklingen. I våra avtal är priserna kopplade till index.

När det gäller taxorna inom den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (VA) höjs även dessa. De taxor du betalar möjliggör en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till naturen och människor som bor i kommunen. Tillsammans tar vi hand om det vatten som vi lånar från jorden så bra vi kan.

Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 8 %. Brukningstaxan höjs på grund av ökade kostnader för drift och underhåll av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och för kommande investeringar för att klara ett utökat kapacitetsbehov.

Anläggningstaxan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp höjs med 8 % för att intäkterna ska täcka investeringskostnaderna vid utbyggnad av VA-anläggningen.