Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Journummer

Från och med 2020-01-01 har vi nya entreprenörer för hämtning av slam för dig med egen slamanläggning.

Det innebär att du ska ringa direkt till entreprenören vardagar efter klockan 16.00 samt på helger. Notera: På fastland kan ni beställa akut tömning som utförs inom 24 respektive 6 timmar. I skärgården utförs akut tömning inom 24 timmar. Priser gäller fr.o.m. 2016-09-01. Här hittar du den fullständiga taxan

Akuttömning

Akuttömning inom 6 timmar fastland

Akuttömning inom 24 timmar fastland

Akuttömning inom 24 timmar skärgård

Anläggning 0-3 kbm

5 700 kr

3 600 kr

12 000 kr

Anläggning 3,1-6 kbm

6 600 kr

4 500 kr

13 500 kr

Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm

500 kr

500 kr

950 kr

Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare (samtidig tömning)

500 kr

500 kr

900 kr

Bomkörning, när tömning inte möjlig

790 kr

790 kr

2 000 kr

Jourtelefonnummer Slam Fastland- 0708-53 10 50

Jourtelefonnummer Slam Skärgård- 0721-94 54 86