Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Latrinhämtning

Du som har utedass och inte är ansluten till kommunala avloppsnätet behöver ordna en egen komposteringsanläggning för att ta hand om latrinet.

Du behöver ett tillstånd från kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillstånd ges för längst 10 år i taget och följs upp när fastighetens enskilda avlopp inventeras. Ansökan om förlängning behöver lämnas in innan tillståndet löper ut.