Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt. Temporär ÅVC på Eriksövägen 31. Öppettid: 09.00-15.00

Latrinhämtning

Du som har utedass och inte är ansluten till kommunala avloppsnätet behöver ordna en egen komposteringsanläggning för att ta hand om latrinet.

Du behöver ett tillstånd från kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillstånd ges för längst 10 år i taget och följs upp när fastighetens enskilda avlopp inventeras. Ansökan om förlängning behöver lämnas in innan tillståndet löper ut.