Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

LTA

LTA betyder ”Lätt Tryckavlopp” och skiljer sig från självfallssystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer terrängen både uppåt och nedåt för att kunna ansluta sig till avloppsnätet. En pumpenhet placeras på fastigheten och trycker iväg avloppsvattnet med hjälp av en skärande pump ut via fastighetens förbindelsepunkt till det kommunala ledningsnätet.

Bild LTA pump

En LTA-enhet är sammansatt av en tank, en eller flera pumpar beroende på modell, automatik och monteringsdetaljer. Till tankens inlopp leds fastighetens utgående avlopp med självfall. Från tankens utlopp leds avloppet i en tryckledning, vidare till förbindelsespunkten. Pumpen innehåller nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en viss startnivå och stannar när nivån kommit ner till den lägre stoppnivån. Pumpen ger en larmsignal vid otillåten hög nivå i tanken. Vid larm ska man snarast kontakta Roslagsvatten samt undvika att spola ner mer vatten i tanken.

Tänk på att LTA-enheten inte kan ta hand om t.ex.  bindor, blöjor, kläder, trasor, tops, kattsand etc. Större mängder fett kan orsaka problem i såväl självfallsledningar som tryckledningar men det är extra känsligt när man har en LTA-enhet.

Uppsamlingstanken är dimensionerad efter normal vattenförbrukning för ett hushåll. Storleken på tanken medger tillfälliga toppbelastningar. Tömmer man t.ex. en stor Jacuzzi på vatten eller om flera duschar och badar samtidigt kan pumpen överfyllas. Larmet kan då tillfälligt utlösas men återgår till det normala när vattennivån i tanken sjunkit. Pumpen är försedd med en backventil. Om pumpen är kopplad till tryckavloppsnät ska en backventil vara monterad vid tomtgräns. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastigheten eller i uppsamlingstanken.