Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

LTA

LTA betyder ”Lätt Tryckavlopp” och skiljer sig från självfallssystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer terrängen både uppåt och nedåt för att kunna ansluta sig till avloppsnätet. En pumpenhet placeras på fastigheten och trycker iväg avloppsvattnet med hjälp av en skärande pump ut via fastighetens förbindelsepunkt till det kommunala ledningsnätet.

En LTA-enhet är sammansatt av en tank, en eller flera pumpar beroende på modell, automatik och monteringsdetaljer. Till tankens inlopp leds fastighetens utgående avlopp med självfall. Från tankens utlopp leds avloppet i en tryckledning, vidare till förbindelsespunkten. Pumpen innehåller nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en viss startnivå och stannar när nivån kommit ner till den lägre stoppnivån. Pumpen ger en larmsignal vid otillåten hög nivå i tanken. Vid larm ska man snarast kontakta Roslagsvatten samt undvika att spola ner mer vatten i tanken.