Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Ny VA-taxa från 1/1 2018

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Vaxholms kommun beslut om att höja vatten- och avloppstaxan med 3%.

Taxehöjningen börjar gälla den första januari 2018 och omfattar alla som är kopplade till det kommunala vatten- och avloppssystemet.