Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Övrig information

Entreprenör och arbetstider

Entreprenör för ledningsarbetet är Norrland VA AB.

I huvudsak kommer arbetet att pågå vardagar tidigast 06:30 till senast klockan 18:00, men även andra tider kan förekomma.

Störningar i trafiken

Vi kommer i huvudsak att förlägga våra ledningar i vägarna. Vårt arbete i vägarna i allmänhet och vårt arbete i Skarpövägen i synnerhet kommer innebära störningar i trafiken. Skarpövägen ska vara framkomlig under hela projektets gång, men framkomligheten kommer vara begränsad. Vägen kommer att stängas av under kortare perioder i samband med sprängning.

Vi kommer göra vårt bästa för att hålla väg framkomlig, men du behöver räkna med störningar i trafiken och extra restid för att hinna med färjan.