Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag

Råd och anvisningar

Vid anslutning till kommunalt VA är det fastighetsägaren som ansvarar för att gräva fram till förbindelsepunkten. När alla handlingar är insända och godkända  av oss, och när anläggningsavgiften är betald kan inkopplingen till VA-nätet äga rum. Här på hemsidan kan du hitta råd, anvisningar och information om de avgifter som gäller när du ska ansluta dig till kommunalt VA.

Om du har fler frågor om anläggningsavgifter, anmälan vid inkoppling eller hantering av fastighetens servisventil i gatan, eller om hur du ska sätta upp en vattenmätare är du välkommen att kontakta vår kundservice. De kan även skicka dig blanketten VA-anmälan om du inte har möjlighet att själv skriva ut den.