Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Renare spillvatten och ny utsläppsplats

Det renade vattnet från Margretelunds reningsverk kommer att släppas ut i Trälhavet längre ut från land än idag vilket är bättre ur miljösynpunkt och ger en lägre miljöpåverkan. Inte minst blir det en minskad miljöpåverkan i Norra Vaxholmsfjärden där en stor del av spillvattnet från Vaxholm släpps ut idag.