Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Skarpö

Vi bygger ut vatten- och avloppsledningar för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer. 

Uppdatering 2017-12-07

Vattenproverna som tagits är nu godkända och fastighetsägare i etapp 1:1 kan nu ansluta sig till det kommunala vattnet.

Uppdatering 2017-11-13

  • Vattenproverna är generellt bättre än tidigare, men tidplan för när dricksvattnet kan släppas på i etapp 1.1 kan i nuläget inte ges.
  • VA-arbetet pågår i etapp 1.2 och beräknas pågå under hösten. Fastighetsägare i etapp 1.2 beräknas kunna ansluta sig kring  årsskiftet 2017/2018.
  • VA-etapp etapp 1.3 är nu påbörjad och anslutning beräknas ske våren 2018.

Uppdatering 2017-09-04
  • Anslutning av dricksvatten beräknas kunna ske i oktober. Dricksvattnets status är ännu inte helt perfekt.
  • VA-arbetet pågår i etapp 1.2 och beräknas pågå under hösten. Fastighetsägare i etapp 1.2 beräknas kunna ansluta sig innan årsskiftet 2017/2018.
  • Nästkommande VA-etapp etapp 1.3 som beräknas kunna påbörjas innan årsskiftet 2017/2018.

Uppdatering 2017-06-30

  • Anslutning av etapp 1.1 kan ske från 11 juli
  • VA-arbetet tar semester v.28-30.
  • Arbetet med etapp 1.2 påbörjas i augusti.

Uppdatering 2016-12-05

Under slutet av 2016 påbörjas utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar på Skarpö. Arbetet påbörjas vid Kammarholmens pumpstation därefter börjar arbetet i Skarpövägen.

Vår plan är att fastigheter på Skarpö i detaljplaneområde etapp 1 och etapp 2 ska kunna anslutas i etapper 2017-2018. Detaljplaneområde etapp 3 beräknas kunna anslutas 2019-2020.