Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Skarpö

Vi bygger ut vatten- och avloppsledningar för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer. 

Uppdatering 2018-12-20

 • VA-arbetet är nu avslutat i och vattenproverna är godkända i VA-etapp 2.2 (Gamla Skarpövägen och förlängningen av Norins backe). Faktura kommer att skickas ut vecka 2 2019.
 • Förhoppningsvis kan VA-arbetet påbörjas i Hallmans Allé under våren 2019.
 • VA-arbetet i VA-etapp 2.3 (Albin Daléns väg och del av Skarpöborgshöjden) påbörjas vecka 2 2019. Arbetet i VA-etapp 2.3 beräknas färdigställas våren 2019 med anslutning maj-juni.

Uppdatering 2018-11-12

 • Arbetet pågår för fullt i etapp 2.2 Norins backe.
 • Anslutning för etapp 2.2 exkl. Hallmans Allé beräknas kunna ske kring årsskiftet.
 • Utredning och dispensansökan pågår för etapp 2.2 Hallmans Allé och dess björkar innan VA-arbetet kan påbörjas. Nuvarande grova tidplan är att arbetet kan påbörjas under våren och vara färdigt för anslutning till sommaren.
 • Etapp 2.3 beräknas påbörjas december 2018 med anslutning våren 2019.
 • Upphandling av etapp 3 pågår.
 • Etapp 3.1 beräknas påbörjas januari-februari 2019 och med anslutning efter sommaren 2019.
 • Etapp 3.2-3.4 byggs ut perioden 2019-2021.
 • Samrådskartor om förbindelsepunktens läge har skickats ut till etapp 3.1.
 • Samrådskartor för etapp 3.2-3.4 kommer att skickas ut under våren 2019.

Uppdatering 2018-08-13

 • Vattenprover är nu godkända för VA-etapp 1.3 och 2.1 och därmed kan anslutning påbörjas.
 • VA-etapp 2.2 påbörjas under augusti med Gamla Skarpövägen, fortsättningen av Norins backe samt Hallmans Allé. Anslutning i VA-etapp 2.2 beräknas kunna ske i kvartal 4 2018.

Uppdatering 2017-12-07

Vattenproverna som tagits är nu godkända och fastighetsägare i etapp 1:1 kan nu ansluta sig till det kommunala vattnet.

Uppdatering 2017-11-13

 • Vattenproverna är generellt bättre än tidigare, men tidplan för när dricksvattnet kan släppas på i etapp 1.1 kan i nuläget inte ges.
 • VA-arbetet pågår i etapp 1.2 och beräknas pågå under hösten. Fastighetsägare i etapp 1.2 beräknas kunna ansluta sig kring  årsskiftet 2017/2018.
 • VA-etapp etapp 1.3 är nu påbörjad och anslutning beräknas ske våren 2018.

Uppdatering 2017-09-04
 • Anslutning av dricksvatten beräknas kunna ske i oktober. Dricksvattnets status är ännu inte helt perfekt.
 • VA-arbetet pågår i etapp 1.2 och beräknas pågå under hösten. Fastighetsägare i etapp 1.2 beräknas kunna ansluta sig innan årsskiftet 2017/2018.
 • Nästkommande VA-etapp etapp 1.3 som beräknas kunna påbörjas innan årsskiftet 2017/2018.

Uppdatering 2017-06-30

 • Anslutning av etapp 1.1 kan ske från 11 juli
 • VA-arbetet tar semester v.28-30.
 • Arbetet med etapp 1.2 påbörjas i augusti.

Uppdatering 2016-12-05

Under slutet av 2016 påbörjas utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar på Skarpö. Arbetet påbörjas vid Kammarholmens pumpstation därefter börjar arbetet i Skarpövägen.

Vår plan är att fastigheter på Skarpö i detaljplaneområde etapp 1 och etapp 2 ska kunna anslutas i etapper 2017-2018. Detaljplaneområde etapp 3 beräknas kunna anslutas 2019-2020.