Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt. Tillfällig ÅVC parkering vid Åtevinningsstation på Resarö, öppet 09.00-14.00.

Slamtaxa

2021-01-04 började en ny taxa för tömning av slam från enskilda avlopp och fett från fettavskiljare att gälla i Vaxholm Stad.

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter.

Prislista för hämtning av slam och fett för Vaxholm gällande från 2021-01-04.pdf