Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

Slamtaxa

2016-09-01 började en ny taxa för tömning av slam från enskilda avlopp och fett från fettavskiljare att gälla i Vaxholm Stad.
En granskning har gjorts av samtliga avgifters storlek jämfört med motsvarande kostnad för respektive tjänst. Detta har medfört att kostnader har omfördelats mellan hämtområde land och sjö, avgift har lagts på samtidig tömning och tömningsavgiften för anläggningar mellan 3,1-6 kbm har sänkts.

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter.

 

Slamtaxa Vaxholm 2016.pdf

  • prisskillnad mellan att tömma anläggningar med volym på 0-3 kbm och 3,1-6 kbm har minskats. Detta beror på att det är behandlingsavgiften som varierar i dessa två fall och behandlingskostanden utgör en relativt liten del av den totala tömningsavgiften.
  • avgiften för respektive tjänst för slamtömning på fastlandet minskar. Dock tillkommer en kostnad för samtidig tömning. Detta innebär att den totala slamtömningskostnaden (tömning av både sluten tank och slamavskiljare) minskar för större anläggningar och ökar för mindre anläggningar. Se räkneexempel i tabellen nedan.
  • avgiften för sjötömningar ökar förutom för tömning av stora anläggningar 3,1-6 kbm. Det är dyrare att tömma slam på sjön än vad det är på fastlandet och detta är anledningen till att det också kostar mer med slamtömning från sjön. Se räkneexempel i tabellen nedan.
  • tjänsten för tömning av bdt-anläggning i samband med annan tömning på samma fastighet (samtidig tömning) avgiftsbeläggs eftersom Roslagsvatten har en kostnad för denna tjänst. Både för själva tömningen men även för behandling av insamlat slam.
  • Avgift för slangdragning minskas till 110 kr/5-metersintervall.
  • Timpriser är oförändrade men anges per påbörjad halvtimme.

Nedan redovisas hur kostnaderna förändras för några av de vanligast förekommande slamtömningstjänsterna.

Land

Sjö

Tjänst Taxa tom
2016-08-31
Ny taxa Förändring % Taxa tom
2016-08-31
Ny taxa Förändring %
0-3 m3: 1 tömning per år BDT: 1 tömning vartannat år 1 370 kr 1 425 kr +4% 2 785 kr 3 025 kr +9%
0-3 m3: 2 tömningar per år BDT: 1 tömning per år 2 740 kr 2 850 kr +4% 5 570 kr 6 050 kr +9%
3,1-6 m3: 2 tömningar per år BDT: 1 tömning per år 5 080 kr 4 650 kr -8% 10 090 kr 9 650 kr -4%