Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Storäng

Här kan du läsa vad som är aktuellt just nu gällande projektet. Mer information så som syfte, tidsplan och kontaktuppgifter hittar du i huvudmenyn.

Under hösten 2017 påbörjades utbyggnaden av de allmänna vatten- och avloppsledningarna i Storäng. Anslutning till det allmänna nätet kommer att kunna ske när hela ledningsnätet i området är färdigställt och pumpstation samt överföringsledningar mot Blynäs reningsverk är klara och kan tas i drift. Detta beräknas i dagsläget kunna ske under våren 2019.

Utbyggnaden av vatten och avlopp till östra delarna av Långrevsvägen och Tre fiskares väg (etapp 2.1) i Storäng har tagit längre tid än beräknat. Vi har därför beslutat att parallellt med detta arbete upphandla en ny entreprenör för den återstående VA-utbyggnaden i Storäng (etapp 2.2 och 2.3). Vår förhoppning är att kunna tilldela en entreprenör uppdraget under sommaren så att byggstart kan ske hösten 2018. Arbetet beräknas kunna utföras under hösten 2018 - våren 2019.

Senast uppdaterad
2018-05-30


Informationsmötet hålls i matsalen på Resarö skola tisdagen den 17/10-2017 kl. 18.30 - 20.00.


Med start vecka 24 kommer kompletterande geotekniska undersökningar att utföras av COWI inom området, vilket innebär att borrningar kommer att ske under 4-5 arbetsdagar.


Etapp 1 i projektet ligger nu ute för upphandling och tilldelning till entreprenör förväntas ske under våren 2017. Målsättningen är att sjöledningarna sedan ska kunna läggas under höst/vinter 2017/2018. 

Aktuellt just nu är också ledningssamordningen med Resarö Vägförening (belysning och diken), E.ON (el) och Svensk Infrastruktur (fiber). I samband med detta kommer vi även att träffa representanter för Resarö-Storängs Fastighetsägarförening U.P.A.

Under våren 2017 kommer sedan samråd att ske för anslutningspunkter mot varje enskild fastighet, där fastighetsägarna kan ge önskemål om var de vill ha sin förbindelsepunkt. Upphandling av entreprenör för anläggandet och byggstart av det allmänna VA-nätet planeras ske under hösten 2017.

Byggstart kommer att ske oavsett om detaljplanen vinner laga kraft eller inte och man får räkna med en byggtid på drygt ett år. 1-2 månader innan byggstart kommer det att hållas ett informationsmöte med alla berörda fastighetsägare i Storäng.

 

Sidan senast uppdaterad
2018-05-30