Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Taxor och bestämmelser

Roslagsvatten arbetar för att ta hand om kommunens hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser bland annat till att din soptunna tömms, att du kan lämna grovavfall på återvinningscentralen och att allt material vi samlar in tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Som stöd i det arbetet har vi kommunens avfallsplan, avfallsföreskrifter och avfallstaxa som vi förhåller oss till.