Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

VA-rådgivning

Behöver du anlägga nytt enskilt avlopp? Att som fastighetsägare hitta den bästa lösningen kan kännas svårt och krångligt. Vaxholms stad och Roslagsvatten erbjuder därför kostnadsfri rådgivning till dig som är fastighetsägare som har behov av att hitta en lösning för ditt enskilda avlopp.

Innan du börjar

Innan du planerar för en avloppsanläggning på den egna fastigheten bör du undersöka möjligheten till en gemensam anläggning med dina grannar. Är ni några grannar i samma område som behöver göra om avloppet, kan en mindre gemensam avloppsreningsanläggning vara en god idé. Det ger både ett bra skydd för miljön och kan vara en kostnadseffektiv lösning. 

Om det inte går att lösa avloppsfrågan med en gemensam anläggning måste avloppsfrågan lösas inom den enskilda fastigheten. Det finns många olika tekniker som uppfyller dagens krav på hög skyddsnivå.

Rådgivning?

Rådgivningen är ett stöd och hjälp för dig som är ägare av en fastighet med enskilt avlopp eller som är medlem i en samfällighet med enskilt avlopp, och som söker en kostnadseffektiv enskild/samfälld avloppslösning. Rådgivningen riktar sig både till personer i tät- och glesbebyggda områden.

I alla stadier av planeringen för ditt enskilda avlopp är du välkommen att höra av dig till vår VA-rådgivare, som hjälper dig med allt från att diskutera för- och nackdelar med olika lösningar, medverka på möten till att ta fram utredningar. 

Du som enskild fastighetsägare eller företrädare för samfällighet är välkommen att höra av dig till oss. 

All rådgivning är kostnadsfri, även platsbesök och liknande, däremot kan rådgivaren endast hjälpa till med planeringsprocessen. Du som söker rådgivning kommer fortfarande att behöva bekosta en markentreprenör för grävning av eventuella provgropar och för anläggning av själva avloppet.

Visste du att...

- Ett dåligt enskilt avlopp släpper i genomsnitt ut minst 4 gånger så mycket fosfor som ett enskilt avlopp som uppfyller kraven för hög skyddsnivå.
- Totalt släpper de enskilda avloppen i Vaxholms stad ut ca 500 kg fosfor per år.
- Om alla enskilda avlopp skulle uppfylla kraven för hög skyddsnivå, dvs en fosforrening på 90 %, skulle utsläppen minska till en fjärdedel, ca 125 kg per år.

Tänk på att...

I avloppsvatten från hushåll finns det bl.a. näringsämnen i form av fosfor och kväve, organiskt material, bakterier och virus. En ökad tillförsel av näringsämnen genom utsläpp av avloppsvatten, som inte är tillräckligt renat från fosfor, orsakar övergödning. Övergödning är ett av de allvarligaste hoten mot Östersjön.