Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag 13.00 - 19.00

VA-rådgivning

Vaxholms stad och Roslagsvatten har som målsättning att erbjuda kostnadsfri rådgivning till dig som är fastighetsägare och har behov av att hitta en lösning för ditt enskilda avlopp. För närvarande kan rådgivning inte erbjudas men du kan anmäla ditt intresse för rådgivning till Roslagsvatten.

Innan du börjar

Innan du planerar för en avloppsanläggning på den egna fastigheten bör du undersöka möjligheten till en gemensam anläggning med dina grannar. Är ni några grannar i samma område som behöver göra om avloppet, kan en mindre gemensam avloppsreningsanläggning vara en god idé. Det ger både ett bra skydd för miljön och kan vara en kostnadseffektiv lösning. 

Om det inte går att lösa avloppsfrågan med en gemensam anläggning måste avloppsfrågan lösas inom den enskilda fastigheten. Det finns många olika tekniker som uppfyller dagens krav på hög skyddsnivå.

Rådgivning?

Rådgivning kan vara ett stöd för dig med enskilt avlopp som söker en kostnadseffektiv avloppslösning. Målsättningen är att kunna hjälpa dig med att diskutera för- och nackdelar med olika lösningar, medverka på möten till att ta fram utredningar. 

Intresseanmälan

Är du intresserad av att ta del av rådgivningen kan du anmäla ditt intresse till Roslagsvatten till 08 – 540 835 05 eller terees.vonstedingk@roslagsvatten.se.

Har du behov av att åtgärda ditt avlopp med kort varsel kommer vi inte kunna hjälpa dig utan rekommenderar dig att vända dig till en privat aktör.

Visste du att...

- Ett dåligt enskilt avlopp släpper i genomsnitt ut minst 4 gånger så mycket fosfor som ett enskilt avlopp som uppfyller kraven för hög skyddsnivå.
- Totalt släpper de enskilda avloppen i Vaxholms stad ut ca 500 kg fosfor per år.
- Om alla enskilda avlopp skulle uppfylla kraven för hög skyddsnivå, dvs en fosforrening på 90 %, skulle utsläppen minska till en fjärdedel, ca 125 kg per år.

Tänk på att...

I avloppsvatten från hushåll finns det bl.a. näringsämnen i form av fosfor och kväve, organiskt material, bakterier och virus. En ökad tillförsel av näringsämnen genom utsläpp av avloppsvatten, som inte är tillräckligt renat från fosfor, orsakar övergödning. Övergödning är ett av de allvarligaste hoten mot Östersjön.