Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Vatten och avlopp

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk m.m. finansieras av kommunens VA-taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna med ett slutresultat på plus/minus noll över tiden.

Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell

Pris (kr/år)

2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus

3 285

2,5 m3/h

10 880

6 m3/h

30 025

10 m3/h

66 960

15 m3/h

104 125

40 m3/h

243 880

60 m3/h

394 965

Dagvattenavgift

Pris

1- och 2-bostadshus, fast schablon

670 kr/år

0- 10 000 m2

1,37 kr/m2

10 000- 50 000 m2

0,90 kr/m2

50 000 m2 -

0,42 kr/m2

Förbrukningsavgift

Pris/m³

Både vatten och spillvatten

42,85

Enbart vatten

17,14

Enbart spillvatten

25,71

Exempel

En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 3 285 kr, dagvattenavgift 670 kr och förbrukningsavgift (42,85 x 150) 6 427,50 kr.
Totalt 10 382,50 kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen. Länk till information om anläggningsavgiften.