Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag

Vattenmätare

Roslagsvatten tillhandahåller och äger vattenmätaren, och ansvarar för montering, flytt samt byte av vattenmätaren. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte skadas.

Vattenmätaren behöver skyddas mot både värme och kyla - en vattenmätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder vilket kan orsaka stora vattenskador samt generera merkostnad för både fastighetsägaren och Roslagsvatten. Som fastighetsägare ansvarar du även för att vattenmätaren är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte.

Vattenmätaren monteras på en vattenmätarkonsol som fastighetsägaren ansvarar för att montera på en plats som är godkänd av Roslagsvatten.

Placering av vattenmätare

  • Vattenmätaren placeras i ett frostfritt utrymme.
  • Avstängningsventiler monteras på varje sida om mätaren.
  • Väggparti och golvet intill måste tåla läckage av vatten.
  • Vattenmätaren monteras i en vattenmätarkonsol. Roslagsvattens vattenmätare för villa mäter normalt 220 mm.
  • Mätarkonsolen behöver vara anpassad efter storleken på vattenmätaren, använd inte förminsknings- eller övergångskopplingar.
  • Parallellkopplade mätare placeras med minst 300 millimeter mellan och minst 500 millimeter från golvet.
  • Mätarplatsen bör vara upplyst.
  • Återströmningsskydd ska följa svensk standard enligt Svenskt Vattens publikation P88, SS-EN 1717.

När du monterar en vattenmätare är det bra att veta vilka utrymmen som rekommenderas. Måtten i skissen anges i millimeter.

Vattenmätarplacering
 

För frågor om placering eller beställning av vattenmätare är du välkommen att kontakta vår kundservice.


Parallellkopplade vattenmätare

Om du behöver en större mätare än en qn 2,5 (20 mm) bör du i första hand ha fler parallellkopplade mindre mätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det är viktigt att det finns avstängningsventiler vid varje mätare och att varje mätare är fast monterad i en vattenmätarkonsol.

Exempel på mätarplats för parallellkopplade mätare med rekommenderade mått. Måtten i skissen anges i millimeter.

Bild paralellkopplade mätare

Källla: Svenskt vatten P100, maj 2009.


Vattenmätarskåp

Om du vid nybyggnation skall installera vattenmätaren i ett fast väggskåp så finns det vissa krav du måste förhålla dig till både när det gäller skåpet och dess placering.

Läs mer om vattmätarskåp här