Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Vi ska bygga en överföringsledning

När Blynäs avloppsreningsverk läggs ned och blir en pumpstation kommer spillvattnet att ledas till Margretelund via två stora överföringsledningar med närmare 50 centimeter i diameter. Att det är två ledningar beror på att säkerheten ska vara hög. Ledningarna kommer att dras både i vatten via sjöledningar men även på land och det kommer att finnas en eller flera pumpstationer längs vägen.

Flera olika ledningsstråk undersöks, men troligast kommer ledningarna att läggas från Blynäs via Östra Kullön och Engarn/Storäng till Margretelund.

För öarna runt Vaxholm finns en nedläggningsplan för de befintliga mindre reningsverken.  Även dessa ska mindre verk ska byggas om till pumpstationer i framtiden. Först ut av de mindre verken är Kullöns avloppsreningsverk, som tas med i den första utbyggnadsetappen.