Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi stärker upp inför morgondagens behov

Vi befinner oss i början av en spännande resa, våra kommuner växer och utvecklas. Och vi vill utvecklas med dem. Vi kallar vår resa för Roslagsvatten 2.0 vilket innebär att vi ställer om, justerar och utvecklar vår verksamhet med lösningar som är hållbara över tid – allt för att möta morgondagens behov. Därför vill vi nu stärka upp vår organisation med nya och nyfikna kollegor som precis som vi, vill möjliggöra hållbara samhällen.

För som vi ser det, har vi på Roslagsvatten ett stort och viktigt uppdrag. Det handlar om att se till att det kretslopp som tjänat oss i miljoner år kan fortsätta göra sitt jobb, så att våra barn och barnbarn kan ta del av en av världens vackraste miljöer. 

Fler tjänster kommer att läggas ut nedan, allteftersom vi söker dem. Håll gärna utkik! 

Ort: 
Åkerberga
Sista ansökningsdatum: 
2020-02-16

Som instrumenttekniker ingår du i enheten för Underhåll med gemensamt uppdrag att säkerställa kvalitet och funktionalitet av Roslagsvattens anläggningar. Du utgör organisationens expert inom området med fokus både på förvaltning och vidareutveckling av befintlig teknik. Dina arbetsdagar innefattar alltifrån felsökning, utredning och åtgärd av avvikelser till kalibrering och underhåll av anläggningarnas instrument. 

Ort: 
Åkersberga
Sista ansökningsdatum: 
2020-02-10

Nu när du har läst om Roslagsvattens påbörjade resa, förstår du säkert att våra kommunikatörer spelar en viktig roll på vägen mot våra uppsatta mål. Som kommunikatör ingår du i enheten för kundrelationer med uppdraget att skapa förutsättningar för en väl fungerande kommunikation och kunskapsspridning inom och utanför Roslagsvatten. Du agerar expertstöd till organisationen i kommunikationsfrågor och rör dig inom ett brett spann av såväl strategiska som operativa frågor och arbetsuppgifter. Som kommunikatör arbetar du både med löpande aktiviteter såsom formulering av kommunikationsplaner liksom skapande av innehåll som engagerar Roslagsvattens intressenter. Du känner dig bekväm med att skriva allt från pressmeddelanden till interna nyheter, du publicerar texter, nyhetsbevakar och agerar kommunikationsrådgivare. Fokus kommer även ligga på att vidareutveckla strategier och riktlinjer för Roslagsvattens framtida arbete. Kommunikatören rapporterar till chefen för kundrelationer.

Ort: 
Åkersberga
Sista ansökningsdatum: 
2020-02-14

Gruppen för Analys Ledningsnät samarbetar med enheten Ledningsnät och ska säkerställa kunskap om Roslagsvattens ledningsnät, undersöka och dokumentera dess beskaffenhet och tillstånd i syfte att ta fram förnyelseplaner för ledningsnätet. Din roll som chef och ledare för gruppen innefattar bland annat samordning och uppföljning av aktuella projekt och genomföranden, budget- och verksamhetsplanering samt rådgivning och stöd till dina medarbetare. I gruppen arbetar specialister inom bland annat CAD, GIS, inmätning, tillskottsvatten etc.  

Ort: 
Åkersberga
Sista ansökningsdatum: 
2020-02-14

Enheten Ledningsnät arbetar med såväl drift som utvecklingsarbeten i syfte att förbättra teknik, arbetsprocesser och dokumentation. Som enhetschef ansvarar du för ledning och kontinuerlig planering av verksamhet och personal samt förnyelseplanering av ledningsnätet. Din roll är av både strategisk och operativ karaktär och innefattar alltifrån budgetarbete till upphandling och inköp. Du arbetar även i ett nära samarbete med enhetens arbetsledare och stöttar dem i alltifrån verksamhetsprioriteringar till tekniska frågor.  

Ort: 
Åkersberga
Sista ansökningsdatum: 
2020-02-14

Enheten för Produktionsteknik kommer ansvara för utveckling av arbetsprocesser och teknik för drift av Roslagsvattens anläggningar. I början av ditt uppdrag kommer huvudsakligt fokus vara uppbyggnad av enhetens funktioner och kompetens inom maskinkonstruktion, digital teknik och automation, kartläggning av befintliga processer samt budget- och verksamhetsplanering för den nya enheten. 

Ort: 
Åkersberga, Vallentuna

Vill du jobba med kartor och mätningar tillsammans med kunniga kollegor och önskar du ett omväxlande arbete där du får tillbringa din arbetsdag både ute och inne? Vill du samtidigt göra en viktig insats för miljö- och samhällsutveckling så kan detta vara jobbet för dig!

Vill du utreda och projektera VA och dagvatten tillsammans med kunniga kollegor? Vill du arbeta med nya och spännande projekt de kommande åren? Vill du dessutom göra en viktig insats för miljö och samhällsutveckling med ditt arbete? Då kan detta vara jobbet för dig!