Bild på brygga med rep

LTA - drift och underhåll

Vad händer vid larm från LTA-pumpen?

LTA-pumpen är försedd med larm för att uppmärksamma störningar och haverier. LTA-pumpen kan bland annat larma vid tillfälligt utsläpp av stora vattenmängder. Undvik att tillföra vatten i avloppet tills felet är åtgärdat. Avvakta då för att se om problemet upphör när vattennivån i tanken sjunkit.

Om larmet fortsätter, kontrollerar du att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen innan du kontaktar Roslagsvatten.

Om larmet fortsätter ljuda efter att du kontrollerat ovanstående, kontaktar du Roslagsvatten. Du når Roslagsvatten på 08-540 835 00. Efter ordinarie kontorstid hänvisas du där till beredskapsorganisationen.

Bild
Illustration på vad man ska göra när en LTA pum larmar
 
Dela sidan via e-post