Returpapper är ett kommunalt avfall

Returpapper definieras som kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Tidningar enligt definitionen är tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall.

Avlämning vid återvinningsstation (ÅVS) för privathushåll - inget har ändrats och returpappret kan lämnas som tidigare på återvinningsstationer och singelstationer.

Fastighetsnära insamling (FNI) i Flerbostäder/verksamhet – kan teckna avtal med en av våra auktoriserade entreprenörer:

För dig som bor i skärgården

Återvinning av returpapper på grovavfallsfärjan. Här hittar du mer information

Dela sidan via e-post