Bild på våg

Värt att veta

Dataskyddsförordningen

Behandling av personuppgifter

Registrering och hantering av personuppgifter sker vid tecknande av VA- och avfallstjänster samt vid löpande drift och administration av tjänsterna. Uppgifterna hanteras och lagras ändamålsenligt för att kunna leverera VA- och avfallstjänster.

Alla personuppgifter vi registrerar används endast för internt bruk och bevaras i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Tillgång till personuppgifter ges och innehas endast av de medarbetare som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sitt arbete.

Beroende på ändamål registreras namn, adress, telefonnummer och personnummer, i förekommande fall organisationsnummer och e-post. Personnummer registreras för e-faktura och autogiro. 

Personuppgifterna inhämtas i första hand från kunden, i vissa fall även från Lantmäteriet.

I de fall en tredje part anlitats har personuppgiftsbiträdesavtal upprättats för att säkerställa säker hantering av personuppgifter.

Registrerade har rätt att begära ändring av personuppgifter, kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Som kund hos oss har du rätt att begära ut ett registerutdrag. Detta görs skriftligen till Roslagsvatten, Dataskyddsombudet, Box 437, 184 26 Åkersberga.

Roslagsvatten AB är ett kommunägt bolag och omfattas därmed av Offentlighets- och sekretesslagen.

Dela sidan via e-post