Bild på våg

Värt att veta

Tillgänglighet för roslagsvatten.se

Roslagsvatten står bakom roslagsvatten.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
På den här sidan beskriver vi hur roslagsvatten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

roslagsvatten.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den nivå som vi minst ska uppnå är standarden WCAG 2.1 nivå AA.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla krav i WCAG 2.1 nivå AA och arbetar för att åtgärda bristerna.

Allmänna brister

På roslagsvatten.se finns det filmer som saknar textning/syntolkning. Dessa publicerades före den 23 september 2020.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Roslagsvatten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av roslagsvatten.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:
De dokument (PDF) som är skrivna av någon annan än Roslagsvatten och som är publicerade på roslagsvatten.se kommer inte att vara tillgänglighetsanpassade såvida upphovsmakaren själv inte gör dem tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från roslagsvatten.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF eller Lättläst kan du skicka e-post till kommunikation@roslagsvatten.se eller ringa 08 540 835 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på roslagsvatten.se. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Anmäl bristande tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.(extern länk)
 

Dela sidan via e-post