Bild på soptunnor vid hus

Avfall

Lägenhet/bostadsrättsförening

Det här ingår i grundavgiften:

Tillgång till återvinningscentralen för grovavfall, farligt avfall med mera.

Tilläggstjänster

Matavfallssortering

Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om resterna istället kan sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel. Flerbostadshus och samfälligheter har möjlighet att teckna abonnemang för insamling av matavfall. Visste du t ex att på 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan 1 mil?

Tvätta tunnan

Vi rekommenderar att du tvättar din soptunna minst en gång per år, för att den inte ska lukta illa och dra till sig ohyra. Vill du inte göra det själv kan du som fastighetsägare eller medlem i en styrelse beställa en kärltvätt av oss via vår kundservice.

Dela sidan via e-post