Skadeanmälan

Om du har drabbats av en vattenskada som orsakats av vår verksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall.

Akuta störningar

Om du upptäckt en vattenläcka, inte har kallvatten i kranen eller misstänker ett avloppsstopp på allmän ledning ska du kontakta vår kundservice på telefon 08-540 835 00. 

Vi kan inte ta emot anmälningar om akuta störningar via mejl.

Om du råkat ut för en VA-skada

I första hand ska du kontakta ditt försäkringsbolag för anmälan av skada. Om du har en akut skada där du misstänker att det beror på en vattenläcka eller avloppsstopp i det allmänna ledningsnätet ska du ringa vår kundservice på telefon 08-540 835 00. Vår kundservice håller öppet helgfria vardagar kl. 08.00 -16.00. Vi har även beredskap utanför dessa tider och ditt samtal kopplas vidare. 

Om du råkat ut för en skada kopplad till vår verksamhet som VA-huvudmannen ansvarar för kan du ha rätt till ersättning. En ansvarsutredning baserad på juridiska grunder utförs för varje enskilt skadeärende. Ansvarsutredningen avgör om och hur mycket ersättning som kan utgå. Ersättning för självrisk på hemförsäkringen är ett exempel på ersättning. 
 

E-tjänst skadeanmälan

Länk till e-formulär för anmälan om skadeståndsanspråk vid VA-skada 

Skadeanmälan för utskrift

Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens ledningar och därmed kostnader för sanering och reparation efter översvämning som orsakats av stopp eller annat fel i fastighetens ledningar. 

Den juridiska ansvarsgränsen går vid den så kallade förbindelsepunkten, som vanligtvis ligger strax utanför tomtgränsen. Mer information om vilket ansvar och vilka skyldigheter fastighetsägare respektive VA-huvudmannen har finns i de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp för respektive kommun. Du hittar de här.

VA-huvudmannen ansvarar endast för fel som uppstår på allmänna ledningar inom verksamhetsområde. En ansvarsutredning vid skada måste även visa att VA-huvudmannen bär ansvaret för skadeorsaken för att ansvar ska föreligga. Främmande föremål som inte är tillåtna i det allmänna ledningsnätet ansvarar inte VA-huvudmannen för. Läs mer i de allmänna bestämmelserna. 

När det gäller skador som orsakats i samband med våra tjänster för vatten och avlopp prövas din rätt till ersättning i första hand mot bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och i de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp. Du hittar de här.

För att få rätt till ersättning krävs som regel i dessa fall att du är fastighetsägare. Du ska därför som hyresgäst eller bostadsrättshavare vända dig till din hyresvärd eller förening.

Om ditt skadeståndsanspråk gäller annan skada än sådan som uppstått i förhållandet mellan fastighetsägare och huvudman för vatten och avlopp, ber vi dig förtydliga på vilken juridisk grund du anser att Roslagsvatten är ersättningsskyldigt.

Eventuell ersättning beräknas enligt skadeståndsrättsliga principer i enlighet med skadeståndslagen. 

Dela sidan via e-post