Frågor och svar om betalsystemet på ÅVC

När man passerar infarten till återvinningscentralen med en lätt lastbil som tillhör ett företag eller verksamhet genereras automatiskt en faktura, ställd till fordonets ägare. Sker flera passager samma månad skickas en faktura med samtliga besök. All fakturering sköts av Svea ekonomi, även eventuella frågor eller bestridanden.

Om du använder organisationsregistrerad lätt lastbil i privat ärende meddela personal på plats så kan de ta bort passagen.

Vilka fordon berörs?

  • Organisationsägd lätt lastbil samt lätt lastbil ägd av dig som har enskild firma. En lätt lastbil är till exempel en skåpbil, pickup eller lätt lastbil med eller utan bakgavellyft, ett fordon som har skiljevägg mellan förare och lastutrymme.

Vilka fordon berörs inte?

  • Personbilar som ägs av verksamhet, leasade personbilar, hyrbilar, utlandsregistrerade fordon.

Vad händer om man kör sitt arbetsfordon men har med sig privat avfall?

  • Kontakta personal på plats så kan de ta bort inpassagen.
Dela sidan via e-post