Bild på soptunnor vid hus

Avfall och återvinning

Villor och andra småhus

(villa, radhus och del i parhus)

Roslagsvatten är glada över att få sköta avfallshämtningen i din kommun! Ditt hushållsavfall hämtas av ett företag som är upphandlat av oss. Om du har synpunkter på din sophämtning är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Basutbud - restavfall och matavfall

För dig som bor i villa eller radhus ingår följande i den obligatoriska soptaxan:

  • Från och med 1/4 2018 har vi abonnemangshämtning.
  • Tillgång till Brännbackens Återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall med mera.
  • Tillgång till Samlare för småelektronik.

Du kan också beställa extra tjänster, som exempelvis ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall, eller hämtning av grovavfall och extra tömning av soptunnan mot en engångskostnad. Du är välkommen att kontakta vår kundservice för att beställa en tjänst.

Här hittar du samtliga tjänster och prisuppgifter

Uppställning av soptunnan

Ställ kärlet vid tömningsplatsen med draghandtaget utåt vägen. Då kan personalen lätt rulla soptunnan till bilen.
Om du har en gammal pil (klistermärke) som pekar åt fel håll mot vad bilden nedan visar, ber vi dig ta bort pilen.

För att tömning ska kunna ske behöver marken vara plan och hårdgjord från kärlets uppställningsplats fram till tömningsfordonet angöringsplats.

Bild
Illustration av hur avfallskärl för baklastare ska placeras

Basutbud - Restavfall och matavfall

För dig som har villa eller radhus på fastlandet, eller på öar med bro-eller färjeförbindelse, ingår följande i den obligatoriska soptaxan:

  • Hämtning, transport och behandling av restavfall och matavfall
  • Tillgång till Eriksö Återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall med mera.

Du kan också beställa extra tjänster vid enstaka tillfällen, som exempelvis hämtning av vitvaror, extra tömning av soptunnan och tvätt av soptunnan. För dessa tjänster betalar du en engångskostnad. Du är välkommen att kontakta vår kundservice för att beställa en tjänst.

Här hittar du prisuppgifter för samtliga tjänster

Välj mellan olika abonnemang

Är du permanentboende och sorterar ut ditt matavfall, kan du välja mellan flera olika sorters abonnemang. Som Fritidshusägare kan du även välja ett säsongsabonnemang med tömning enbart under sommarhalvåret.

Du som har helårsabonnemang kan välja mellan olika storlekar och tömningsintervall på restavfallskärlet (kärlet för vanliga soppåsen). För matavfallet finns bara 140 liters kärl och det töms alltid varannan vecka. Genom att källsortera ordentligt och slänga mindre som restavfall, kan du minska din avfallskostnad och samtidigt göra en miljöinsats.

Här hittar du prisuppgifter för samtliga tjänster

Placering av tunnan

Ställ kärlet vid tömningsplatsen med draghandtaget utåt. Då kan personalen lätt rulla den till bilen.

Ställ kärlet på en plan, hård yta.

Dela sidan via e-post